Naši kontakti - Dječji Vrtić Bambi Vrbovsko | službene web stranice

Idi na sadržaj

Dječji vrtić "Bambi" Vrbovsko

Kontaktirajte nas, hvala

Tip

Tip

Tip

Tip


Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko, Kralja Tomislava 18a, 51329 Vrbovsko, kao Voditelj obrade, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci zaprimljeni na Internet stranici: https://www.vrtic-bambi.hr/ (u daljnjem tekstu: web stranica) i da će biti obrađeni i pohranjeni. Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Dječjem vrtiću „Bambi“ Vrbovsko kao korisniku putem Internet stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u obrazac dostupan na ovoj web stranici. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva/predstavke/upita. Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su oni potrebni radi rješavanja Vašeg zahtjeva/predstavke/upita. Vaši osobni podaci, radi daljnje obrade mogu biti priopćeni trećim osobama, a u svrhu rješavanja Vašeg zahtjeva. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima propisanim zakonom. Vaše obrađene podatke Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko čuvati će sukladno propisima o čuvanju arhivske građe. Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj: 42/18) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko, Kralja Tomislava 18a, 51329 Vrbovsko, Hrvatska. Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti i djelomice, bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv privole možete učiniti osobno, putem pošte na gore navedenu adresu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko, ili e-poštom na  adresu:  bambivrbovsko@net.hr. Molimo da pažljivo pročitate ovu Izjavu. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem web stranice potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te da dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na gore opisani način i svrhu. Ovim putem vas također obavještavamo, da samo ona dijete koje ima najmanje 16 godina može dati privolu, točnije, samo je tada obrada njegovih osobnih podatka zakonita, i to u slučajevima kada informacijsko društvo nudi uslugu izravno djetetu. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Tip
Adresa i poslovni podaci;

Dječji vrtić „Bambi“
Kralja Tomislava 20, 51326 Vrbovsko
Oib 78490805964
Mb 1468022
Tel kontakti i email adrese;

Tel 051 / 875 014
Fax 051 / 875 014
Područni odjel Moravice

Dječji vrtić „Bambi“
Moravice, Školska 2, 51325 Moravice
tel 051 / 877 052
fax 051 / 877 052
Osoba zadužena za informiranje;

Nives Valenčić
Email;
Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko

Kralja Tomislava 20,
51326 Vrbovsko
oib 78490805964
mb 1468022
tel +385 (51) 875 014
Povratak na sadržaj