Opći akti - Dječji Vrtić Bambi Vrbovsko | službene web stranice

Idi na sadržaj

Dječji vrtić "Bambi" Vrbovsko

Statut Dječjeg vrtića "Bambi" Vrbovsko


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada


Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Bambi" Vrbovsko


Dječji vrtić „Bambi“ Vrbovsko

Kralja Tomislava 20,
51326 Vrbovsko
oib 78490805964
mb 1468022
tel +385 (51) 875 014
Povratak na sadržaj